Vanaf januari worden er opnieuw warme maaltijden gegeven op de lagere school.