Talenten ontwikkelen
Als school vinden wij het belangrijk dat de kinderen de kans krijgen om hun sterke punten te ontdekken. Als je kinderen veel kansen biedt in een rijke en uitdagende omgeving, merk je dat ze heel wat potentieel hebben…meer dan je misschien wel denkt! Onze uitdaging bestaat erin de talentenkiemen te ontdekken die in elk kind verborgen zitten. De talentenmannetjes en -eilanden zijn een manier om ons te helpen bij het zoeken naar en stimuleren van hun talenten.

Taaleiland met IDA

het verbale, linguïstische, taal-knappe kind dat graag boekjes leest, dat graag voorgelezen wordt en een zeer uitgebreide woordenschat heeft. Ook poppenkast spelen, woordspelletjes, versjes, liedjes, rijmen, praten en luisteren  komen hier aan bod.

Denkeiland met MATS

het reken- en redeneer-knappe kind dat houdt van orde en structuur én brengt die dan ook graag overal in aan! En dat alles volledig doordacht! Denkspelletjes, kennis maken met verschillende cijferbeelden, tijd en ruimtebesef, grafieken, matrixen, logisch nadenken, spelenderwijs rekenen,…

Muziekeiland met REMI

het kind met het grote ritmegevoel, de muzikale van de bende! Hij heeft feeling voor melodieën en ritmes, speelt graag met zijn stem en instrumenten. Kortom: een muziek-knap mannetje! Zingen, spelen met klanken, muziek maken, ritme klappen, optreden, dansen, muziekinstrumenten bespelen, liedjes maken, …

Beeldeiland met PIEN

het kind dat zich alles kan voorstellen en denkt in vormen, kleuren, composities en beelden! Ze zit altijd te tekenen, te krabbelen, maakt doodels! Een creatieve mie! Hier kunnen de kinderen schilderen, knutselen, kleien, bouwen, vilten, tekenen, kleuren, collage, houtskool,…

Fijneiland met SYING

het handige kind. Geef haar een pincet, een schroevendraaier of een ander instrument: Sying weet hoe ze het moet hanteren! Eiland om de fijne motoriek te bevorderen. Tekenen, pengreep oefenen, rijgen, een pincet hanteren, knippen, naaien, haken,…

Sameneiland met HUGO

het mensen-knappe, interpersoonlijke kind dat houdt van knus en gezellig samen zijn, dat graag spelletjes speelt. Rollenspel, samenwerken, spelletjes spelen, zorgen voor elkaar, afspraken maken, tot interactie komen met elkaar,…Hier kunnen de kinderen fantasievolle situaties bedenken en naspelen.

Wereldeiland met NIEK

het kind dat zich aangetrokken voelt tot het bezig zijn met dieren, planten en andere wereldse dingen. Laat hem aan het woord over de planeten en hij raakt niet uitgebabbeld. Techniek, proeven doen, natuur ontdekken, ontdekdozen, ruimte, dieren, koken, bakken, zandbak, watertafel, ontdektafel, … zijn allerlei activiteiten die hier aan bod komen.

Beweegeiland met BINA

het snelle, krachtige, fysieke kind van het gezelschap. Zij blinkt uit in coördinatie en beheerst haar lichaam helemaal!Eiland om de grote motoriek te bevorderen. Binnen en buiten (bij mooi weer). Turnen, sporten, zwemmen, bewegen, tikspelen, speeltuin, voetbal, trampoline, balspelen, gooispelletjes, evenwicht…

Ook de snoezelhoek hoort bij beweegeiland: tot rust komen, genieten, stimuleren en bewust beleven van alle zintuigen, voelen, zien, tasten, ruiken, luisteren, …

Wil- en durfeiland met DORA

het kind dat alles durft en wil! Zij weet van aanpakken en gaat niets uit de weg! Ze is dan ook een goede organisator! Plannen maken, weten/kiezen wat je wil, leren uit fouten, projecten afwerken, je laten zien,…

Welbevinden en betrokkenheid
Onze eerste zorg is dat kinderen zich goed voelen op school! Kinderen kunnen immers pas ‘groeien ‘ als ze goed in hun vel zitten en een positief zelfbeeld hebben. We streven naar hoge betrokkenheid in het spel van elk kind. Enkel als kinderen intens en geboeid spelen, komen ze tot ontwikkeling. We zorgen steeds voor een leuk en aangepast aanbod. We proberen hierbij in te spelen op wat in de klasgroep leeft. Niet zozeer het thema is van belang, maar wel hoe de kinderen gestimuleerd en geprikkeld worden om net dat stapje verder te gaan. Uiteraard volgen we ook het ritme van de jaarkalender en zullen we niet voorbijgaan aan gebeurtenissen zoals Sint, Kerstmis, Pasen, carnaval,… Bij zulke gemeenschappelijke thema’s doen we soms wel eens een klasoverschrijdende activiteit om de verbondenheid met alle kinderen te versterken.

Gedifferentieerd aanbod
Door gericht te observeren in functie van de vernieuwde doelen proberen wij na te gaan waar uw kind sterk in is of misschien nog wat moeite mee heeft. Zo zal elke juf/meester proberen het aanbod (in de hoeken of in gerichte activiteiten) aan te passen op maat van uw kind. Ook de teamleerkrachten zullen in samenspraak met elkaar de kinderen extra groeikansen geven. Voor ons staat vooral de evolutie van elk kind op de voorgrond. We blijven niet zozeer stilstaan bij wat moeilijk loopt, maar proberen op zoek te gaan naar kansen om te groeien in mogelijkheden. Niet elk kind hoeft hetzelfde te presteren, zolang elk kind maar in evolutie is op zijn/haar eigen tempo!

Kleuters kiezen
Wij kiezen voor veel doe-activiteiten in een keuzesysteem.
Wij zijn ervan overtuigd dat het weinig zinvol is om kleuters voortdurend te verplichten tot opgelegd werk als het hiervoor niet gemotiveerd is. Omgekeerd geldt ook dat kleuters die interesse hebben in bepaalde activiteiten, ook alle kans moeten krijgen om zich via die weg te ontwikkelen. In dat opzicht is het niet onwaarschijnlijk dat kleuter x met een heleboel fijnmotorische knutselwerkjes naar huis komt en kleuter y amper iets bij heeft. Toch is ook kleuter y zinvol bezig geweest met creatief, uitdagend en betrokken spel! Af en toe worden er wel eens opdrachtjes opgelegd, maar ook hier proberen we activiteiten te voorzien die voor kleuters zinvol en motiverend zijn. We bewaken wel dat kleuters uitdaging krijgen op de verschillende ontwikkelvelden door een gevarieerd aanbod in elke hoek en door elk kind regelmatig uit te nodigen in een andere speel-werkplek. Zo stimuleren we de kinderen om open te staan voor onbekende hoeken of materialen en ontdekken ze doorheen het jaar soms verrassende talenten of interesses!

Procesgericht werken
Bij creatieve opdrachten vinden we het proces belangrijker dan het resultaat. Kinderen moeten in alle vrijheid kunnen experimenteren en kansen krijgen om zelf originele creaties te maken. Het proces geeft veel ontwikkelingskansen (creatief denken, plannen maken, ervaringen verwerken, …). Misschien vinden wij volwassenen het resultaat niet altijd even mooi maar voor de kinderen zijn deze creaties betekenisvol!
Soms kiezen we er echter voor om planmatig opdrachten uit te voeren met een stappenplan. Dan zal de creativiteit op zich geen doelstelling zijn, maar wel het zelfstandig werken of het omgaan met instructies.

Zelfstandigheid
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen uitgroeien tot zelfstandige persoontjes. Die zelfstandigheid wordt vooral aangemoedigd door de zelfredzaamheid te bevorderen.