Wij geloven in talenten!
Ieder kind is uniek!

Wij gaan samen met kinderen in dialoog met de wereld,
met het wederzijds vertrouwen dat talenten kunnen ontwikkeld worden,
in een sfeer van verbondenheid en geborgenheid.


Onze visie bestaat erin om de talenten te ontdekken die in elk kind verborgen zitten. De talentenmannetjes zijn een manier om ons te helpen bij het zoeken naar en het stimuleren van hun talenten. Op welk eiland voelt je kind zich goed? Ontdek het hier.

Taaleiland met IDA

Taalknappe kinderen houden van lezen, van luisteren naar verhalen en kunnen zich goed uitdrukken. Poppenkast, woordspelletjes, spreekbeurten, versjes, poĆ«zie en rijmā€¦ vinden ze fijn.

Denkeiland met MATS

Denkknappe kinderen houden van logisch redeneren en van probleemoplossend denken. Deze kinderen maak je blij met denkspelletjes, puzzels, constructies en moeilijke vraagstukken. Ze spelen met cijfers en willen graag weten hoe iets werkt.

Muziekeiland met REMI

Muziekknappe kinderen houden van muziek en van denken in ritmes en melodieĆ«n. Ze spelen graag met hun stem en met instrumenten. Deze kinderen genieten van zingen, muziek beluisteren en maken, optredens, dansenā€¦

Beeldeiland met PIEN

Beeldknappe kinderen houden van creatief bezig zijn, ze hebben oog voor vorm, kleur en detail. Deze kinderen zijn echte ontwerpers die graag schilderen, knutselen, tekenenā€¦

Fijneiland met SYING

Fijnknappe kinderen houden van heel nauwkeurig werken en van fijne creaties. Werken met hun handen brengt hen rust. Deze handige kinderen kiezen voor knippen, naaien, scheuren, rijgen, haken, mandalaā€™s, schoonschrift, fijne klusjesā€¦

Sameneiland met HUGO

Samenknappe kinderen houden van knus en gezellig samenzijn.  Ze leren en spelen graag samen. Ze voelen elkaar aan en zorgen voor elkaar dankzij hun empathisch vermogen. Deze kinderen nemen graag initiatief en hebben organisatietalent. Ze vieren graag bijzondere momenten.

Wereldeiland met NIEK

Wereldknappe kinderen houden ervan om de wereld te ontdekken in al zijn aspecten. Ze hebben interesse in natuur, wetenschap, techniek, mens en maatschappij. Deze wereldburgers in wording zijn nieuwsgierig, ze experimenteren graag, ze raken niet uitgepraat over de actualiteit.

Beweegeiland met BINA

Beweegknappe kinderen houden van actie.  Ze zijn graag in beweging, ze ravotten door weer en wind, ze voelen zich als een vis in het water in sportzalen, bossen, speeltuinen, parken,… Na de inspanning komen ze tot rust en kunnen ze genieten met al hun zintuigen

Wil- en durfeiland met DORA

Wil- en durfknappe kinderen houden van uitdagingen en weten van aanpakken. Het organiseren zit hen in het bloed, ze maken plannen, lopen wel eens tegen de lamp maar blijven niet bij de pakken zitten. Ze staan graag in de spotlight.

Media-eiland met TOOTS

Mediaknappe kinderen houden van de digitale wereld.  Ze zijn geĆÆnteresseerd in nieuwe technologieĆ«n en zijn zich bewust van hun mediagebruik en online gedrag.

Welbevinden en betrokkenheid
Onze eerste zorg is dat kinderen zich goed voelen op school. Kinderen kunnen immers pas ā€˜groeien ā€˜ als ze goed in hun vel zitten en een positief zelfbeeld hebben. We streven naar hoge betrokkenheid van elk kind. We proberen hierbij in te spelen op wat in de klasgroep leeft. Niet zozeer het thema is van belang, maar wel hoe de kinderen gestimuleerd en geprikkeld worden om net dat stapje verder te gaan. Uiteraard volgen we ook het ritme van de jaarkalender en zullen we niet voorbijgaan aan gebeurtenissen zoals Sint, Kerstmis, Pasen, carnaval,ā€¦ Bij zulke gemeenschappelijke themaā€™s doen we soms een klas overschrijdende activiteit om de verbondenheid met alle kinderen te versterken.

Gedifferentieerd aanbod
Door gericht te observeren in functie van de ZILL -doelen proberen wij na te gaan waar uw kind sterk in is of misschien nog wat moeite mee heeft. Zo zal elke juf/meester proberen het aanbod (in de hoeken of in gerichte activiteiten) aan te passen op maat van uw kind. Ook de zorgleerkrachten zullen in samenspraak met elkaar de kinderen extra groeikansen geven. Voor ons staat vooral de evolutie van elk kind in de kijker. We blijven niet zozeer stilstaan bij wat moeilijk loopt, maar proberen op zoek te gaan naar kansen om te groeien in mogelijkheden. Niet elk kind hoeft hetzelfde te presteren, zolang elk kind maar in evolutie is op zijn/haar eigen tempo!

Kleuters kiezen
Wij kiezen voor veel doe-activiteiten in een keuzesysteem.
Wij zijn ervan overtuigd dat het weinig zinvol is om kleuters voortdurend te verplichten tot opgelegd werk als het hiervoor niet gemotiveerd is. Omgekeerd geldt ook dat kleuters die interesse hebben in bepaalde activiteiten, ook alle kans moeten krijgen om zich via die weg te ontwikkelen. Af en toe worden er wel eens opdrachtjes opgelegd, maar ook hier proberen we activiteiten te voorzien die voor kleuters zinvol en motiverend zijn. We bewaken dat kleuters uitdaging krijgen op de verschillende ontwikkelvelden door een gevarieerd aanbod in elke hoek en door elk kind regelmatig uit te nodigen in een andere speel-werkplek. Zo stimuleren we de kinderen om open te staan voor onbekende hoeken of materialen en ontdekken ze doorheen het jaar soms verrassende talenten of interesses!

Procesgericht werken
Bij creatieve opdrachten vinden we het proces belangrijker dan het resultaat. Kinderen moeten in alle vrijheid kunnen experimenteren en kansen krijgen om zelf originele creaties te maken. Het proces geeft veel ontwikkelingskansen (creatief denken, plannen maken, ervaringen verwerken, ā€¦).
Soms kiezen we er voor om planmatig opdrachten uit te voeren met een stappenplan. Dan zal de creativiteit op zich geen doelstelling zijn, maar wel het zelfstandig werken of het omgaan met instructies.

Zelfstandigheid
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen uitgroeien tot zelfstandige persoontjes. Die zelfstandigheid wordt vooral aangemoedigd door de zelfredzaamheid te bevorderen.