Schoolreglement 2021-2022
schoolreglement


Huistakenbeleid
Leerbegeleiding

Onze scholengroep
  • vzw Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (vzw SKOG),
    Tentoonstellingslaan 2, 9000 Gent
  • voorzitter: Bruno Vanobbergen
  • info@skogvzw.be 
  • www.skogvzw.be 
  • KBO nr. 0725908903
  • RSZ nr. 074199451302